سخن ریاست


در دنیای فراصنعتی امروز سازمان‌هایی در عرصه رقابت موفق‌اند که خلاقیت و نوآوری را شعار خود قرار داده و انعطاف در مقابل تغییرات محیطی را بعنوان بخشی از کسب وکار خویش قلمداد کنند. امروزه با توجه به شرایط جدید زندگی و تغییرات سریع فناوری و نیازهای متنوع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، صنایع و ملزومات مصرفی در صنایعی همچون تصفیه ، آب و فاضلاب و دفن زباله ها متناسب با الگوها و نیازهای جدید نیز باید تغییر می کند. بی‌شک حفظ ره‌آوردهای گذشته و همسوئی با تحولات و چالش‌های پیش‌رو نیازمند نگرشی جامع به تمامی عوامل پیش‌برنده، ارتقاء مستمر کمی و کیفی محصولات، بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین و تلاش مضاعف تمامی همکاران و پرسنل شرکت است. امروزه شرکت اتیلن گامی نوین را در عرصه کسب وکار خویش آغاز کرده است. ارتقاء کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داده و رضایت مشتریان را بعنوان مهمترین رسالت خویش تعیین نموده است. حضور اثرگذار در بازارهای رقابتی و افزایش سهم شرکت از بازار محصولات پلی اتیلن  ، از جمله برنامه‌های شرکت برای تحقق اهداف استراتژیک است. این شرکت همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی، بهره گیری از دانش و تجارب نیروی انسانی کارآمد و حضور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را آیینه‌ای جهت بازتاب توانمندی‌های خود می‌داند. تمامی تلاش ما و همکارانمان معطوف بر آن است که مصرف‌کننده دریابد که چقدر به خواست‌ها و علایق او اهمیت می‌دهیم و تا چه اندازه برای ما مهم است که همان چیزی را تقدیم نماییم که مطلوب اوست؛ چراکه دیدگاه مصرف‌کنندگان عزیز از نظر ما مهم‌ترین امری است که باید در عرصه تولید به آن توجه شود و از همین رهگذر است که تولید ملی توسعه یافته؛ اشتغال رونق گرفته و توسعه و تعالی میهن عزیزمان تحقق می‌یابد. از سوی دیگر این مهم جز با مجاهدتی همگانی و حضوری جهادگونه امکان پذیر نیست، و بی‌گمان مؤثرترین نقش در این عرصه از آن مصرف‌کنندگان بزرگوار تولیدات داخلی است؛ چرا که آنان مایه اعتبار کسب و کارند و رضایتشان، رمز رسیدن به توسعه پایدار.