کنترل کیفیت

آزمایشگاه شرکت پلی اتیلن اردکان , از سال 1370  تاسیس و از ابتدای فعالیت خود بعنوان یکی از مجهزترین آزمایشگاه های خواص فیزیکی و مکانیکی لوله های پلیمری در کشور آغاز به کار نمود.


 فهرست آزمون هایی که در آزمایشگاه پلی اتیلن قابل انجام است عبارتند از:

1. آزمون ESCR یک و هزار ساعته
2. آزمون هیدرو 20 و 80 درجه
3. آزمون تعیین پراکنش دوده
4. آزمون درصد دوده و فیلر
5. آزمون برگشت حرارتی
6. آزمون ترکیدگی
7. آزمون دانسیته
8. آزمون OIT
9. آزمون MFI
10. ازمون کشش


 استاندارد ها

ایزو ISO 9001 : 2015  مربوط به استانداردهای مدیریت کیفیت